Tirol

6410 - Telfs Dr.med. Wolfgang Mair MSc., Birkenbergstrasse 17
Schmerzpraxis Dr. Wolfgang Mair MSc.
FA f. Anästhesie,Ozon-Therapie
E-Mail: info@schmerzpraxis.co.at
Homepage: www.schmerzpraxis.co.at

Tel. 0699 13011373

Eine Information der Ö.G.O. -
Österr. Gesellschaft Ozontherapie
Leitung: Präsident, Medizinalrat
Dr.med Walter Pleyer

3920 Gr. Gerungs
Kreuzberg 288
e-mail: ozon-sauerstoff@aon.at


Datenschutzerklärung